This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Valid XHTML 1.0! Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

Ledenlijst

De in totaal 216 deelnemers hebben in 733 avonden 26.026 keer deelgenomen en hebben gezamenlijk 117.491.728 punten gescoord.

De lijst van huidige leden (minimaal 1 avond meegespeeld in het huidige seizoen).

Naam Eerste speelavond Aantal avonden Totaalscore gemiddelde Geboorte datum