This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Valid XHTML 1.0! Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

Hier verschijnen diverse nieuwsberichten. Klik links op de nieuwskoppen om de berichten te lezen.