This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Valid XHTML 1.0! Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

7-11-2015

Koppeltoernooi 2015

Op zaterdag 07 november 2015 organiseert Klaverjasclub Lentemorgen voor de achtste maal het Koppeltoernooi. U schrijft hier INDIVIDUEEL voor in.


Door loting wordt vastgesteld wie deze dag uw koppelgenoot is. Dat is de speler waar u de eerste ronde mee samenspeelt. De tweede ronde wordt opnieuw geloot en krijgt u naar alle waarschijnlijkheid een ander mede speler en zo geldt dat ook voor de derde (en tevens) laatste ronde.
 

De puntentelling is als volgt: In de eerste Ronde spelen Jan en Piet samen en halen 1.800 punten in 16 ronden. In de tweede ronde haalt Piet 1.200 punten en Jan zelfs 1950 punten.
De score van Jan en Piet is dan 1.800 uit de eerste ronde en het hoogste aantal uit ronde twee is de score van Jan met 1.950 is in totaal 3.750 voor zowel Jan als Piet.
In ronde drie haalt Jan 1.100 punten en nu speelt Piet met 2.100 heel hoog. Betekent een eindstand van 3.750 met het hoogste aantal uit ronde drie 2.100 punten in totaal dus 5.850 punten. Koppel Jan en Piet krijgen 5.850 punten.

De uitslag is als volgt:

1. 5.443 punten Theo Florissen en Yvonne Wildbret
2. 5.407 punten Nico Hoppenreijs en Toos van Kraay
3. 5.339 punten Hein Brinkman en Albert de Bruijn
4. 5.338 punten Henk Notten en Dirk van Wamel
5. 5.090 punten Martha van Haarlem en Theo Roos
6. 5.064 punten Annie Meijer en Wil ten Velde
7. 5.056 punten Lucy Beekman en Wilhelmien Teelen
8. 5.044 punten Ria en Gerard Heijneman
9. 4.888 punten Tonny van Verseveld en Albert Willemsen
10. 4.851 punten Riet Tomassen en Greet Westera
11. 4.820 punten Patrick Heitel en Jos Voortman
12. 4.813 punten Freek Jongkind en Mientje van Raay
13. 4.805 punten Rolien Lagerwaard en Harry Sweers
14. 4.668 punten Truus Groenenstijn en Ria de Lorijn
15. 4.656 punten Elly Thomahsen en Ali ten Bohmer
16. 4.613 punten Ans Polak en Jan Willemsen
17. 4.576 punten Jack bRouwer en cor Schut
18. 4.563 punten Alan Chtouki en Piet Lagerwaard
19. 4.550 punten Fien Florissen en Constant Borkus
20. 4.527 punten Franz Thomahsen en Freek Wigarda
21. 4.511 punten Jan Sloot en Gerrit Westra
22. 4.308 punten Joop Bonet en Truus Willemsen
23. 4.242 punten Lineke Brugman en Lambert ten Velde
24. 4.213 punten Hans Kaal en Marian Wijskamp

De wedstrijdleider. Bas van Verseveld

Het eerst volgende toernooi is het Viertallen toernooi op 30 januari 2016. Op deze dag wordt tevens het VEERTIG jarig bestaan van Klaverjasclub Lentemorgen gevierd.
Hou deze dag dus vrij in uw agenda!!!!!!!!!!!!!!!