This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

9-1-2008

SPELREGELS voor het individuele middagtoernooi

 • Inschrijving
  Er kan alleen individueel worden ingeschreven.

 • Spelsysteem
  Gespeeld wordt volgens het ' Amsterdamse" systeem. Dit betekent: de slag van de maat behoeft niet af- cq overtroefd te worden. Alleen roem op tafel. Roem in de hand telt dus niet.

 • Vaststellen van de koppels
  De koppels worden door loting vastgesteld. Bijvoorbeeld u loot tafel 2 nummer 4, dan speelt u met tafel 2 nummer 2, tegen de nummers 1 en 3 van tafel 2. De nummers bepalen tevens de volgorde aan de tafels. Voor iedere ronde wordt opnieuw geloot.

 • Delen van de kaarten
  De verdeling bij het geven van de kaarten is: drie, twee, drie (3,2,3) en niet anders. Couperen dient te worden aangeboden. Er mag afgesproken worden om niet aan te bieden.

 • Bijhouden van de punten
  De punten moeten door elk koppel worden bijgehouden.

 • Noteren van de punten
  De punten moeten per partij worden genoteerd,. (Dus niet cumulatief) Roem moet apart worden vermeld. NB Als tijdens een partij roem wordt gemeld, noteert u dat in het brede vak achter het nummer van de partij en als de partij gespeeld is, telt u de roem en noteert het aantal punten in de daarvoor bestemde kolom. ( 20 roem wordt genoteerd d.m.v. een I en 50 roem d.m.v. een V)
  LET OP: Roem kan alleen door de roemspelende partij worden gemeld. Roem hoeft niet te worden gemeld en wordt dan ook niet geschreven.
  Een mars/pit wordt geschreven als 100 roem en 162 punten. Hebt u ook nog roem gespeeld, dan moet deze bij de 100 roem van de mars/pit worden opgeteld. Bij de tegenpartij wordt een P of M genoteerd.
  <

 • Wie mag of moet spelen?
  De speler, die links van de gever zit, is verplicht te spelen. Passen is dus niet mogelijk.

  De Commissie.