This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

9-1-2008

Spelregels viertallen

ENIGE “SPELREGELS” BIJ HET (VIERTALLEN) TOERNOOI
 
            
1. Spelsysteem
Er wordt gespeeld volgen het Utrechts - Amsterdamse systeem.
 
Amsterdams betekent: als de slag aan de maat ligt hoef je die slag niet af te troeven en als je maat de slag heeft ingetroefd hoef je ook niet over te troeven.
Let op: Als er troef wordt gevraagd moet je natuurlijk wel troef bekennen en zo mogelijk overtroeven als je dat kan, dit ongeacht aan wie de slag ligt.
 
Utrechts betekent: dat je aan de voorhand verplicht  troef moet maken Dus: de speler, die links van de gever zit, maakt de troefkleur bekent. Er mag niet worden gepast.
     
 2. Delen van de kaarten
De gever is verplicht om couperen (afnemen)  aan te bieden.
Na het schudden van de kaarten wordt het spel kaarten dicht op tafel gelegd en aangeboden aan de speler die voor je zit.
Deze speler neemt een aantal kaarten van het spel en legt de kaarten die er onder liggen boven op het afgenomen stapeltje.
Daarna worden de kaarten gedeeld. (3-2-3)
 
3.   Het opnemen van de kaarten
Degene die aan de voorhand zit en dus verplicht troef moet maken, neemt de kaarten op en maakt de troefkleur bekend.
Zolang er nog geen troefkleur is aangegeven houden de andere 3 spelers de kaarten gesloten op tafel.
           
4. Troefkleur maken
Het is verplicht tenminste één kaart van de troefkleur in handen te hebben.
 
5. Roem
Roem mag alleen gemeld worden door de roemspelende partij. Het is niet verplicht roem te melden. Niet gemelde roem mag niet worden geschreven.
Drie opeenvolgende kaarten van een kleur:               20 roem,
Stuk (heer en vrouw van de troef):                      20 roem,
Drie opeenvolgende kaarten van een kleur incl. “stuk”:  40 roem,
Vier opeenvolgende kaarten van een kleur :              50 roem,
Vier opeenvolgende kaarten van een kleur incl. “stuk “: 70 roem,
Vier gelijken ( 4 x zeven t/m 4 x het aas) :           100 roem,
 
6. Verzaken/vergooien
Een gespeelde kaart mag niet worden teruggenomen. Gespeeld is gespeeld.
Indien een gespeelde kaart leidt tot “verzaken” mag de gespeelde kaart worden
teruggenomen en door een juiste kaart worden vervangen, zolang de slag nog open op
tafel ligt.
Indien er sprake is van verzaken moet de partij onmiddellijk worden onderbroken en
de wedstrijdleider worden ingeschakeld.
Verzaken dient door de tegenpartij worden gemeld. De verzakende speler (koppel) mag zelf geen melding maken van het verzaken.
Als regel zal de partij in zijn geheel worden overgespeeld, waarbij de verzakende partij geen voordeel mag behalen uit het feit dat er is verzaakt.
 
7. Het noteren van de punten
Tijdens de toernooien worden per tafel twee scorebriefjes bijgehouden. In principe worden door beide koppels de scores bijgehouden en onderling vergeleken alvorens de scorebriefjes bij de wedstrijdleider worden ingeleverd.
Voor een snelle verwerking van de resultaten is het noodzakelijk dat de namen van de spelers met voor en achternaam op de scorebriefjes worden vermeld en de juiste ronde. Bij het viertallentoernooi dient ook de teamnaam en het nummer te worden vermeld
 
 
8. Overigen
De speelduur per ronde van 16 partijen is maximaal 50 minuten.
 
In die gevallen waarin bovenstaande regeltjes niet voorzien beslist de wedstrijdleider
 
NB Het door middel van WOORD of GEBAAR seinen is gewoon VALS SPELEN.
 
 
 
Extra informatie voor het viertallentoernooi
 
 Wie speelt met wie?
  1. Binnen een team van 4 personen speelt men iedere ronde met een andere maat (partner). Met wie u speelt kunt u zien op het kaartje waarop tevens het tafelnummer is aangegeven.
  2. Dit is vooraf door loting vastgesteld.
  3. Na de derde ronde heb je dus met elk ander teamlid een ronde gespeeld.
De puntentelling
De punten van de 2 koppels per team worden iedere ronde opgeteld en vormen samen de score voor een ronde.
Het team (van 4 personen) dat over drie rondes het hoogste aantal punten heeft is de       
winnaar.
 
VEEL SUCCES EN DAT DE BESTEN  MOGEN WINNEN
 
De wedstrijdleider