This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Valid XHTML 1.0! Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

A. Krabbendam


Bekijk hier ook met wie er gespeeld is over alle seizoenen. (Dit kan even duren!)

Bekijk hier de hoogste en laagste avondscores


Uitslagen en standen van A. Krabbendam in seizoen 1983 - 1984

Seizoen/Datum Positie Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Totaal
1983 - 1984  13-12-1983161.0721.2809431.2264.521
1983 - 1984  29-11-1983161.0521.1649891.4144.619
1983 - 1984  1-11-1983248019991.2681.3444.412
1983 - 1984  18-10-1983261.2018578791.0573.994
1983 - 1984  20-9-1983228201.4441.1299644.357
1983 - 1984  6-9-1983256401.0291.0321.2893.990

Totaalstand Positie Totaal Aantal avonden Gemiddelde  
1983 - 19844025.89364.316

Competitiestand is (nog) niet in het systeem opgenomen.

Met wie is er dit seizoen gespeeld?
Datum Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4
13-12-1983Theo Gunsing (1072)Jan Klomps (1280)Ria van der Lelie (943)Wim Wonnink (1226)
29-11-1983Gerda Klomps (1052)Saar van Breevoort (1164)Cor Schut (989)Geerd van Breevoort (1414)
1-11-1983Saar Beltman (801)Jan Klomps (999)Gerrit Derksen (1268)Kick ter Horst (1344)
18-10-1983Theo Jansen (1201)Theo Roos (857)Ger Schut (879)Jack Brouwer (1057)
20-9-1983Lies Wonnink (820)Saar van Breevoort (1444)Thea ten Voorde (1129)Saar van Breevoort (964)
6-9-1983Hans Lastdrager (640)Lies Wonnink (1029)Geerd van Breevoort (1032)Hilde v.d. Lelie (1289)

Met wie is er dit seizoen het meest gespeeld en gescoord?
Naam Aantal Gem.score Naam Aantal Gem.score
Cor Schut1989Geerd van Breevoort21223
Ger Schut1879Gerda Klomps11052
Gerrit Derksen11268Hans Lastdrager1640
Hilde v.d. Lelie11289Jack Brouwer11057
Jan Klomps21140Kick ter Horst11344
Lies Wonnink2924Ria van der Lelie1943
Saar Beltman1801Saar van Breevoort31191
Thea ten Voorde11129Theo Gunsing11072
Theo Jansen11201Theo Roos1857
Wim Wonnink11226

Bekijk hier ook met wie er gespeeld is over alle seizoenen. (Dit kan even duren!)