This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Valid XHTML 1.0! Klaverjasclub Lentemorgen

Klaverjasclub Lentemorgen

T. van Pomeren


Bekijk hier ook met wie er gespeeld is over alle seizoenen. (Dit kan even duren!)

Bekijk hier de hoogste en laagste avondscores


Uitslagen en standen van T. van Pomeren in seizoen 1979 - 1980

Seizoen/Datum Positie Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Totaal
1979 - 1980  13-11-197941.3071.0899961.5964.988
1979 - 1980  23-10-1979128801.1021.4411.0284.451
1979 - 1980  16-10-197961.0811.3771.2021.1864.846
1979 - 1980  4-9-1979129601.0341.5011.0644.559

Totaalstand Positie Totaal Aantal avonden Gemiddelde  
1979 - 19802818.84444.711

Competitiestand is (nog) niet in het systeem opgenomen.

Met wie is er dit seizoen gespeeld?
Datum Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4
13-11-1979Bas van Verseveld (1307) (1089)Ger Schut (996)Gerard Heijneman (1596)
23-10-1979Cor Schut (880)Jan Thijssen (1102)Thea ten Voorde (1441)Jan Lubbers (1028)
16-10-1979Theo ten Voorde (1081)Theo Roos (1377)Ria van der Lelie (1202)Hans Lastdrager (1186)
4-9-1979Gerard Heijneman (960)Saar Beltman (1034)Herma van Dalen (1501)Jan Thijssen (1064)

Met wie is er dit seizoen het meest gespeeld en gescoord?
Naam Aantal Gem.score Naam Aantal Gem.score
Bas van Verseveld11307Cor Schut1880
Ger Schut1996Gerard Heijneman21278
Hans Lastdrager11186Herma van Dalen11501
Jan Lubbers11028Jan Thijssen21083
Ria van der Lelie11202Saar Beltman11034
Thea ten Voorde11441Theo Roos11377
Theo ten Voorde11081

Bekijk hier ook met wie er gespeeld is over alle seizoenen. (Dit kan even duren!)